Integraal risicomanagement vs RI&E

Waar de RI&E meer gericht is op de arbeidsomstandigheden van de medewerkers, is de integrale risicoanalyse die wij kunnen uitvoeren, gericht op de processen binnen de onderneming. Deze vorm van risicoanalyse is gericht op de doelstellingen van het bedrijf. De risico’s die in deze analyse naar voren komen, bepalen de succeskans van het bedrijf. Dit kan dan gericht zijn op de strategische doelstellingen, maar bijvoorbeeld ook op een specifiek proces of afdeling.